Ledet fire ganger – klarte likevel kunststykket å tape kampen