Har økt sin formue med like mye på et år som Glazer-familen krever for hele Manchester United