Fred ser ut til å bekrefte ny signering av Manchester United