Enig! Men vil fortsatt skvise ut noen ekstra millioner av Manchester City