50 millioner euro sommersignering kan allerede være på vei ut