3,3 millioner i ukelønn, 740 000 pr seier, stor andel av skjortesalget og 340 millioner for tre ambassadør-roller